Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

Privātuma politika

Vispārējā informācija

RKF SIA “SEPTIŅI”,turpmākuzņēmums, apliecinām, ka Jūsu personīgā informācija, kas tiks lietota šajā interneta veikalā, tiks droši uzglabāta. Taču, pirms veicat elektronisko pasūtījumu, lūdzu, izlasiet šos noteikumus, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem.

Uzņēmums patur tiesības manīt šos Noteikumus, tādēļ Jums tie ir jāizlasa ikreiz, kad Jūs apmeklējat šo interneta veikalu. Izmantojot šī interneta veikala pakalpojumus Jūs apliecināt, ka piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Informācijas vākšana

Jūsu vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs ir nepieciešami, lai mēs varētu apstiprināt Jūsu pasūtījumu, savlaicīgi to sakomplektēt un piegādāt uz Jūsu norādīto adresi.

Mēs neveicam klientu sarakstu reģistrāciju un nenododam informāciju par saviem klientiem trešajām personām, kam nav nekāda sakara ar Jūsu pasūtījumu. Visa Jūsu personīgā informācija, kas ir mūsu rīcībā, paliek pie mums. Mūsu rīcībā šāda veida informācija ir tikai vienam nolūkam – lai sniegtu Jums kvalitatīvas preces un pakalpojumus, lai varētu sazināties ar Jums dažādu jautājumu sakarā par pasūtījumu, lai paziņotu par jaunumiem vai arī par faktūrrēķinu izrakstīšanu utt.

Mēs nesniedzam Jūsu personīgo informāciju citām kompānijām vai fiziskajām personām, izņemot dažus, šeit minētus, gadījumus. Lai veiktu noteiktas nepieciešamas darbības – nosūtītu Jūsu pasūtījumu, ieskaitītu maksājumu saskaņā ar banku kredītkartēm. Visa pircēja personīgā informācija tiek apstrādāta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un noteikumiem. Bez Jūsu piekrišanas Jūsu personīgie dati netiks izmantoti citos nolūkos, kā vien iepriekšminēto iemeslu sakarā, izņemot tādus gadījumus, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie likumi vai noteikumi.

Pircējs, nododot mums savus personīgos datus, piekrīt, ka mēs tos drīkstam izmantot atbilstoši šajā sadaļā aprakstītam veidam.

Datu aizsardzība

Uzņēmums vienmēr cenšas aizsargāt informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, nesankcionētām izmaiņām, izpaušanu vai iznīcināšanu.

Vērsiet uzmanību, ka mēs nekad nelūgsim Jūs norādīt elektroniskā pasta paroli. Pircējs ir atbildīgs par informācijas un paroles saglabātību. Visi citi Jūsu personīgie dati tiek rūpīgi sargāti, un mēs veicam attiecīgus fiziskus, elektroniskus un pārvaldes pasākumus, attiecībā par ievāktās informācijas aizsardzību.

Konfidencialitātes politikas maiņa

Uzņēmumam ir tiesības mainīt konfidencialitātes politiku. Tālāka mūsu Web servisu izmantošana nozīmē piekrišanas paušanu šiem Noteikumiem. Visas radušās domstarpības un strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Izlīguma nepanākšanas gadījumā, strīds tiek izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Video novērošanas datu apstrādes privātuma politika

Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats  

Videonovērošana notiek visos RKF SIA “SEPTIŅI”  īpašumos. Videonovērošanas uzstādīšanas mērķi ir:

  • Klientu un darbinieku aizsardzība;
  •  Uzņēmuma īpašuma aizsardzība,
  • Likumpārkāpumu, piemēram, zādzību novēršana;
  •  Pārkāpumu un negadījumu izmeklēšana; 
  •  Klientu jautājumu un riska pārvaldība

Uzņēmums apstrādā personas datus pamatojoties uz Vispārējas Datu Aizsardzības Regulas 6.punkta 1. punkta f) apakšpunktu, apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu Uzņēmuma un/vai vai trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai izmeklētu nelaimes gadījumus).


Saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:
Videonovērošanas kameras ir izvietotas saskaņā ar Uzņēmuma iekšējiem kārtības noteikumiem, lai nodrošinātu klientu un darbinieku privātuma un tiesību ievērošanu. Videoieraksti tiek glabāti tikai uzņēmuma infrastruktūrā. 

Mēs nesniedzam videoierakstu personas datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus ja vien ir pienākums šādus datus sniegt juridiskām iestādēm. Ieraksti var tikt izmantoti juridisku / notiekošu strīdu pierādīšanai, ja ir izpildītas visas prasības attiecībā uz piekļuvi šādiem datiem un to glabāšanu, kā noteikts mūsu iekšējās izmeklēšanas procedūrās.
 

Uzglabāšanas ilgums / kritēriji uzglabāšanas ilguma norādīšanai:
Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti 28 dienas no ierakstīšanas brīža. Likumīga iemesla (apdrošināšanas gadījumi, tiesvedība utt.) gadījumā uzņēmums ir tiesīgs uzglabāt personas datus (video ierakstus) ilgāk par noteikto termiņu. 


Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības? 

Personas datu labošana un dzēšana

Atsaucoties uz videonovērošas personu datu apstrādes specifiku, datu subjektam nav iespējams labot vai dzēst savus personas datus. 

Iebildumi pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm ierobežot personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm.
Papildus tam, noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi.

Jāņem vērā, ka videonovērošanas datu apstrādes specifikas dēļ, Jūsu tiesības iebilst pret personas datu apstrādi var tikt ierobežotas, jo datu vākšana notiek automātiski, ja Jūs apmeklējat mūsu īpašumu vai mūsu īpašumā izvietotas veikala telpas.

Salidzini.lv logotips