Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !
Atlaide!

Lineļļas krāsa kokam

9.5877.53

Dzēst
  • Ja ir nepieciešama papildus informācija par krāsu toni.

    Notīrīt parametrus

Krāsas:

Balts (RAL 9003)

Medus dzeltens (okers) ( RAL1005)

Tumši sarkans (tomātu sarkans) (RAL3013)

Zaļš (niedru zaļa) (RAL6013)

Brūns (riekstu brūns) (RAL8011)

Brūns (vara brūns) (RAL8004)

 

Alkīda emaljas krāsa koka konstrukcijām ar linsēklu eļļas un antifungicidālām piedevām. Nodrošina berzes un atmosfēras noturīgu virsmu, pasargā koku no sala, saules un mitruma
graujošās ietekmes. Laba novilkšanās spēja.

Sastāvs: Alkīda sveķi, linsēklu eļļa, antifungicidālas piedevas, pigmenti, pildvielas.

Šķīdinātājs: Lakbenzīns.

Pielietojums: Pirms lietošanas kārtīgi samaisiet. Notīriet virsmu no putekļiem, netīrumiem, nestabilā vecā pārklājuma, attaukojiet. Virsmu, kas iepriekš krāsota ar alkīda vai eļļas krāsām, ieteicams matēt ar smilšpapīru. Uzklājiet ar otu, rullīti vai smidzinātāju sākot no +5 ℃ temperatūras. Patēriņš: 6-8 m2/ litr.( rupjai koka virmai), 10-12 m2/litr.( ēvelētam kokam). Žūšanas
laiks: Putekļu droša pēc 4-trām stundām. Pārklājama pēc 24-trām stundām.

Glabāšanas laiks iepakojumā: 5 gadi.

Drošībās norādījumi: Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni
turēt cieši noslēgtu. Izvairīties ieelpot putekļus/ dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/ izsmidzinātā veidā. Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Informācija par GOS saturu: apakškategorija: 1.1.9. TDSM (1.1.i saskaņā ar 2004/42 / EK). Gaistošo organisko savienojumu emisijas robežvērtība: 400 g / l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā nepārsniedz 400 g / l. Ķīmiskā preparāta (maisījuma) marķēšana saskaņā ar CLP / GHS Regulu Nr. 1272/2008 / EK. Informācija par bīstamām sastāvdaļām: Nav piemērojams. Signāla vārds: Wng UZMANĪBU! Bīstamības piktogramas: GHS02, GHS07. Bīstamības frāzes: H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Ražotājs: EU

Sazināties

Salidzini.lv logotips