Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

Dekoratīvā uretānalkīda laka virsmām, kas pakļautas smagai atmosfēras, ūdens un berzes iedarbībai, pusspīdīga

7.98

Dzēst

Raksturlielumi: Ātri žūstoša uretānalkīda laka jaunām un iepriekškrāsotam, lakotām koka, korķa, un citām virsmām, kas pakļautas smagai atmosfēras, ūdens un berzes iedarbībai. Pusspīdīga. Piemērota arī metāla un keramikas izstrādājumiem.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA: lai izvairītos no krāsu atšķirībām, noņemiet visus daļēji nolobītos vecos pārklājumus līdz koksnei, noslīpējiet, notīriet putekļus un netīrumus.

LIETOŠANA: pirms uzklāšanas laka, rūpīgi jāsamaisa, izvairoties no kratīšanas. Laku uzklāj ar otu, speciālu lāpstiņu, izsmidzinot vai iegremdējot 2-3 vienādos, plānos slāņos, rūpīgi izžāvējot katru slāni. Lai uzklātu grunts slāni uz virsmām no jauna koka, laku ieteicams atšķaidīt ar  organisko šķīdinātāju (līdz 20%). Pirms nākamās lakas kārtas uzklāšanas caurspīdīgās lakas virsmu ieteicams viegli noslīpēt. Uzklājot tonētu laku, slāņu skaita palielināšana noved pie pakāpeniskas krāsas intensitātes palielināšanās; lai aizsargātu pret nevienmērīgu nodilumu, ieteicams uzklāt virsējo kārtu ar bezkrāsainu laku.

Žūšanas laiks +20°C un relatīvais gaisa mitrums 50%: putekļu droša – 2 stundas, bez lipīguma – 4 stundas. Rūpīga slīpēšana un nākamā slāņa uzklāšana iespējama aptuveni 8 stundu laikā, pilna nožūšana – diennaktī, šis laiks ievērojami palielinās, pazeminoties temperatūrai, palielinoties mitrumam un jo īpaši slāņa biezumam.

Virsmas pārklājuma norma (patēriņš) 1 slānī: 10 – 14 m2/l, atkarībā no uzklāšanas metodes, apstrādes kvalitātes un virsmas porainības.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI UN DROŠĪBA: uzglabāt un transportēt oriģinālā noslēgtā iepakojumā temperatūrā no -20 līdz +30 °С, sausās vietās, sargāt no bērniem, uguns, siltuma un tiešiem saules stariem. Efektīva vēdināšana ir būtiska. Lietojiet individuālo aizsargtērpu un gumijas cimdus, izsmidzinot izmantojiet respiratoru. Notīriet slapjos darba instrumentus no pārējās lakas un nomazgājiet ar organisko šķīdinātāju. Konteinerus un sauso produktu atliekas izmanto kā būvgružus.

BĪSTAMI. Satur white spirtu. H226: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki; H304: Norijot un nokļūstot elpceļos, var izraisīt nāvi; H315: Izraisa ādas kairinājumu; H372: Izraisa centrālās nervu sistēmas bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā; H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. GOS saturs atbilst Direktīvas 2004/42/ES prasībām (“i” apakškategorija: šķīdinātāju bāzes vienkomponenta pārklājumi, robeža ir 500 g/l, faktiskais saturs lietošanai gatavā stāvoklī ir līdz 495 g/l). Ražotājs:EU

Sazināties

Salidzini.lv logotips