Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

Antiseptiķis koksnei TENTS XMK

3.2710.99

Dzēst
    Notīrīt parametrus
Krāsu toņi:
WD211 Brūns (ozols)
WD222 Zaļš (zaļa egle)
Pasūtot lūdzu norādiet izvēlēto krāsu toni.

Šķidrais sastāvs- gatavs lietošanaiIespējama nogulšņuveidošanās, pirms lietošanās sakratīt. Ja  nepieciešams, atšķaidīt  ar ūdeni 1:2

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

Koksnes apstrādei slēgtas un atklātas konstrukcijās, ka arī kontaktiem ar augsni, lai pasargātu koksni no pūšanas, koka grauzējiem, un dažāda veida sēnīšu pelējumiem. Derīgs bēniņu konstrukciju, būvmateriālu, stabu, žogu utt. apstrādei.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ar otu , rullīti vai pulverizatoru pārklāt sastāvu 2-3 slāņos, iespējama arī apstrāde mērcēšanas veidā. Tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdens necaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu  tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes savācamas atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai.

PATĒRIŅŠ

0.2-0.4 L uz 1m2 virsmas.

DARBA DROŠĪBA

Koksnes apstrādes process ir jāizpilda izmantojot aizsardzības inventāru (gumijas cimdi, aizsargbrilles, darba apģērbs). Nokļūstot acīs vai uz ādas, noskalot  ar ūdeni un ziepēm.

ATKRITUMU UTILIZĀCIJA

Šis produkts nevar būt izmests kā mājsaimniecības atkritumi.Tā vietā tas jānodod uzglabāšanai piemērotā atkritumu izgāztuvē. Censties produktu izmantot pilnībā, neatstājot pārpalikumu. Ja tāds tomēr ir, tad pārpalikumu saglabāt līdz nākamai produkta izmantošanai, papildinot ar nepieciešamo svaigi gatavota produkta daudzumu.Nekontaminēts iepakojums var tikt otrreizēji izmantots. Tvertni, kuru nav iespējams izmantot, ir  jālikvidē tāpat kā attiecīgu produktu. Pilnīgi iztukšotu nelielu iesaiņojumus var likvidēt kā sadzīves atkritumi.

DROŠĪBAS FRĀZES:

S2 – Sargāt no bērniem.

S13- Neuzglābāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību

S20 – Nedzert un neēst, darboties ar vielu

S36/37 – Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus

S46 – Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Ražotājs: SIA “KATEKSS“, Bauskas iela 184, LV-1076 , Latvija

Sazināties

Salidzini.lv logotips