Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

Universāla smērviela SR-80

2.363.54

Dzēst

Tūkstošs pielietojumu sadzīvē un rūpniecībā. Novērš čīkstēšanu un ieeļļo. Izspiež ūdeni no dažāda veida virsmām (elektriskiem un aizdedzes kontaktiem). Atstāj pretrūsas aizsargplēvi. Atbrīvo ierūsējušas detaļas, ierūsējušus mehānismus. Attīra no bituma, līmēm, kaļķakmens nosēdumiem. Lielisks līdzeklis atslēgām un ieročiem.

Sastāvs: pretkorozija piedevas, eļļa, propāns, butāns.

Lietošana: pirms lietošanas sakratīt, uzklāt no 25-30cm attāluma.

Aerosols atrodas zem spiediena.

Sargāt no tiešiem saules stariem un uzskaršanas virs +50ºC.

Xi kairinošs, F+ īpaši viegli uzliesmojošs, R12 īpaši viegli uzliesmojošs, R18 izmantojot var veidot uzliesmojošu un sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu, R36/37/38 kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu, R 52/53 bīstams ūdens organismiem var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē, R67 tvaiki var radīt miegainību un reiboni. S1/2 uzglabāt noslēgtu un sargāt no bērniem, S23 izvairīties no tvaiku ieelpošanas, S26 ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību, S29 aizliegts izliet kanalizācijā, S45 ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību, S51 izmantot tikai labi ventilējamās telpās.

Salidzini.lv logotips