Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

Epoksīda sveķi kristalizācijas izturīgi KolerPark Epoxy, 1 kārtas biezums līdz 5 cm

39.7678.32

Dzēst

Komplekta apraksts Epoksīda sveķi “KolerPark”

Epoksīda sveķi. Izmantošanai tikai ar KolerPark epoksīda cietinātāju.

Cietinātājs epoksīda sveķiem. Izmantošanai tikai ar KolerPark epoksīdu.

Gatavā epoksīda kompozīcija tiek izmantota dekoratīviem un galdniecības darbiem – dizaina mēbeļu liešanai, suvenīru, rotu izgatavošanai, telpu aizsargājošai un dekoratīvai apdarei, dažādu virsmu līmēšanai, kompozītmateriālu impregnēšanai. Tonējama ar pastām un krāsvielām epoksīdsveķiem, sajaucot sastāvdaļas. Piemīt augsta saķere ar lielāko daļu virsmu veidu: koka, metāla, stikla, betona, plastmasas. Ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu, lai pārbaudītu virsmas saderību ar epoksīdu. Veido īpaši spēcīgu caurspīdīgu pārklājumu, bez burbuļiem un traipiem, pašizlīdzinoties polimerizācijas laikā. Veido mitrumizturīgu, izturīgu pārklājumu, iztur mērenu mehānisko un termisko spriegumu, pakļaujas mehāniskai apstrādei un slīpēšanai. Nav piemērots virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku.

KolerPark epoksīda sveķu priekšrocības:

1. Izlietā slāņa biezums ir līdz 5 cm

2. Polimerizācija 24-36 stundas

3. Caurspīdīgs

4. Neveidojas burbuļi

5. Bez smaržas

Lietošana: Darbam izmantojiet tīrus, sausus traukus.

1. Sajauc epoksīdu ar cietinātāju attiecībā 2 pret 1. Svarīgi! Nemēriet sastāvdaļas pēc tilpuma, izmantojiet svaru.

Gatavs savienojums Sveķi (2 daļas) Cietinātājs (1 daļa)

3 kg – (2kg; 1kg)

1,5 kg – (1kg; 0,5kg)

2. Maisījumu maisa 2-6 minūtes. 3. Ar strūklu vienmērīgi lejiet epoksīdu veidnes zemākajā punktā. Veiciet tilpuma pildījumus vairākās kārtās, vienas kārtas biezums līdz 5 cm. 4. Ļaujiet maisījumam izlīdzināt līmeni.

Darbs jāveic t temperatūrā no 20 līdz 28 ° C. Polimerizācijas laiks no 24 līdz 36 stundām. Pilna polimerizācija un pilnas mehāniskās izturības sasniegšana – 7 dienas.

Uzglabāšanas nosacījumi un termiņi: Transportēšana pie t no -20°C līdz +30°C, sala izturīgs, atkausēts istabas temperatūrā. Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā t no +5°C līdz 30°C. Neglabājiet sildelementu tuvumā vai tiešos saules staros. Epoksīda sveķu garantētais glabāšanas laiks neatvērtā ražotāja traukā ir 12 mēneši.

Sveķi ir izmantojami pēc derīguma termiņa beigām, sacietēšanas laiks un burbuļu skaits sveķos var palielināties.

Garantētais cietinātāja glabāšanas laiks neatvērtā ražotāja traukā ir 24 mēneši.

Drošības prasību apzīmējumi: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.Izmantot aizsargcimdus. Izmantot acu aizsargus vai sejas aizsargus. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Neieelpot tvaikus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Noskalot ādu ar ūdeni vai dušā. Gaistošie organiskie savienojumi (VOC) 300 g/l

Ražotājs:LTD “Novyi dom”. Importētājs: RKF SIA „SEPTIŅI”, www.krasa.lv, Rīga, Zirņu8.  Tālrunis +371 67361304

Sazināties

Salidzini.lv logotips