Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

Antifrīzs -35C ECONOMY LINE sarkans

2.108.47

Dzēst

Dzesēšanas šķidrums “Antifrizs” Paredzēts iekšdedzes dzinēja dzesēšanai ,izmantojams līdz-35C,aizsargā sistēmu no aizsalšanas un korozijas.

Sastāvs (informācija par sastāvdaļām)

CAS Nо.EC Nо.NosaukumsDaudzums (%)Klasifikācija saskaņā ar Nolikumu (EB) Nr. 1272/2008
107-21-1203-473-3Etilēna glikols45-65Acute Tox. 4, H302

STOT RE. 2, H373

Korozijas inhibitors BSB (CL00)2 – 6Category 2, H373

Category 2, H361D

Sazināties

Salidzini.lv logotips